सुचना पढ्न यहाँ Click गर्नुहोस्।
व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजना (दोस्रो) द्वारा संचालन गरिने भौचरमा आधारित छोटो अवधिको तालिमको नतिजा प्रकाशन गरिएको छ ।
नतिजा थाहा पाउन Token No अथवा मोबाइल नम्बर टाइप गरि Search क्लिक गर्नुहोस
Token Number
Or
Mobile Number   
 
Token Number
Name
District
Palika
Ward No
Citizenship No
Father Name
Mother Name