Enhanced Vocational Education and Training Project II
PMT Result Search
 टोकन नम्बर वा SLC/SEE Registration Number टाईप गरि नतिजा खोज्नुहोस्
Token No. SLC/SEE Reg No
EVENT Reg. No./Token No SLC/SEE Registration No.
Name Applied Course
Father Name Mother Name
District VDC/Municipality
School Name Ward No.
PMT Score Rank
आजै प्राबिधिक शिक्षालय जानुहोस् छात्रवृत्तिको अवसर प्राप्त गर्नुहोस् |
जिल्लागत नतिजा हेर्नुहोस्
District (Use Internet Explorer to export into excel)
आ.ब.२०७७/०७८ मा १८ महिने टिएसएलसी अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूका लागि प्रदान गरिने छात्रवृत्ति कार्यक्रममा पिएमटी आवेदन फाराम भरेका विद्यार्थीहरूको Quintile -2 पिएमटी स्कोर १०१९·१ सम्म पर्ने विद्यार्थीहरूको योग्यताक्रमको आधारमा प्रारम्भिक छनौटको नतिजा प्रकाशित गरिएको छ ।

प्रकाशित नतिजा अनुसार छात्रवृत्तिका लागि प्रारम्भिक छनौटमा परेका र सिटिइभिटी अन्तर्गत सम्बन्धित प्राविधिक विद्यालय/शिक्षालयहरूमा भर्ना भएका बिद्यार्थीहरुले छात्रवृत्ति आवेदन फाराम परियोजनाको वेवसाइटबाट डाउनलोड गरी भरेर आवश्यक कागजात सहित प्रमाणित गराई परियोजनामा मिति २०७७/११/१५ गतेसम्म बुझाउन समेत यसै सूचनाद्वारा सूचित गरिन्छ। पिएमटी स्कोरको योग्यताक्रमका आधारमा स्वीकृत कोटा (२३००) भित्र छात्रवृत्तिका लागि छनौट गरिने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।

म्याद थपको लागि तेश्रो पटक प्रकाशित सुचनाा पढ्न यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

म्याद थपको लागि दोस्रो पटक प्रकाशित सुचनाा पढ्न यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

म्याद थपको लागि पुन: प्रकाशित सुचनाा पढ्न यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

विस्तृत जानकारीका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस

छात्रवृत्ति आवेदन फाराम डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।

TSLC का लागि प्रारम्भिक छनोटमा परेकाहरुको सुचि डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।

Diploma का लागि प्रारम्भिक छनोटमा परेकाहरुको सुचि डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।