सुचनाा पढ्न यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।


TSLC को लागि PMT फाराम भर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्


Diploma को लागि PMT फाराम भर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्


PMT फाराम भर्ने निर्देशन हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।