व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजना (दोस्रो) द्वारा संचालन गरिने भौचरमा आधारित छोटो अवधिको तालिमको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको छ ।
नतिजा थाहा पाउन Token No टाइप गरि Search क्लिक गर्नुहोस
Token Number  
 
Token Number
Name
District
Gaupalika/Nagarpalika
Ward No
Citizenship No
Father Name
Mother Name