Enhanced Vocational Education and Training Project II
PMT Result Search
 टोकन नम्बर वा SLC/SEE Registration Number टाईप गरि नतिजा खोज्नुहोस् विस्तृत जानकारीका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस
Token No. SLC/SEE Reg No
EVENT Reg. No./Token No SLC/SEE Registration No.
Name Applied Course
Father Name Mother Name
District VDC/Municipality
School Name Ward No.
PMT Score Rank
आजै प्राबिधिक शिक्षालय जानुहोस् छात्रवृत्तिको अवसर प्राप्त गर्नुहोस् |
जिल्लागत नतिजा हेर्नुहोस्
District (Use Internet Explorer to export into excel)
यस परियोजनाले आ.व. २०७५/०७६ मा १५०० जनालाई टिएसएलसी १८ महिने कार्यक्रममा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने भएकोले पिएमटी आवेदन फाराम भरेका आवेदकहरु मध्ये ८९७ देखि ९७४.७ सम्म स्कोर प्राप्त गरेका १५०३ जना आवेदकहरुलाई प्रारम्भिक छनोटमा राखिएकोले आफु अध्ययनरत संस्थाबाट छात्रवृत्ति आवेदन फाराम भर्न हुन अनुरोध छ । पिएमटी स्कोर ९७४.८ देखि ११३६.८ सम्म प्राप्त गरी वैकल्पिक सूचीमा परेका विद्यार्थीहरुबाट इभेन्ट परियोजनाबाट तोकिएको कोटा पुरा नभएमा बैकल्पिक सूचीमा परेकाहरुबाट क्रमश छनोट गरिनेछ ।
यस परियोजनाले आ.व. २०७५/०७६ मा ५०० जनालाई डिप्लोमा तहको कार्यक्रममा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने भएकोले पिएमटी आवेदन फाराम भरेका आवेदकहरु मध्ये ८८४.५ देखि ९६८ सम्म स्कोर प्राप्त गरेका५०२ जना आवेदकहरुलाई प्रारम्भिक छनोटमा राखिएकोले आफु अध्ययनरत संस्थाबाट छात्रवृत्ति आवेदन फाराम भर्न हुन अनुरोध छ । पिएमटी स्कोर ९६८.१ देखि ११२७.९ सम्म प्राप्त गरी वैकल्पिक सूचीमा परेका विद्यार्थीहरुबाट इभेन्ट परियोजनाबाट तोकिएको कोटा पुरा नभएमा बैकल्पिक सूचीमा परेकाहरुबाट क्रमश छनोट गरिनेछ ।

छात्रवृत्ति आवेदन फाराम डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।

TSLC का लागि प्रारम्भिक छनोटमा परेकाहरुको सुचि डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।

Diploma का लागि प्रारम्भिक छनोटमा परेकाहरुको सुचि डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।